the-power-head

Leasing pracowników

W ramach realizowanych usług prowadzimy leasing pracowników. Jest to popularne od kilku lat rozwiązanie, które pozwala właścicielom małych i dużych przedsiębiorstw na optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi, co przekłada się na korzyści ekonomiczne – obniżenie kosztów pracy nawet o 1/3. Leasing pracowników to także doskonała alternatywa dla firm realizujących krótkookresowe przedsięwzięcia związane z zatrudnieniem wyspecjalizowanej kadry pracowniczej lub też w przypadku konieczności zastąpienia pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych czy urlopach.

Na jakich zasadach działa leasing pracowników?

Pracownik z firmy X wyraża pisemną zgodę na tymczasową pracę w firmie Y. Pracodawcy z firm X i Y podpisują dokument uwzględniający m.in. okres „najmu” pracownika. Pracownik otrzymuje od pracodawcy X zgodę na bezpłatny urlop i nawiązuje z nowym pracodawcą stosunek pracy. Obie strony podpisują umowę, która uwzględnia m.in. zakres obowiązków, wynagrodzenie oraz czas trwania umowy.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, jeśli chcą Państwo uzyskać jeszcze więcej informacji dotyczących leasingu pracowników.