ziemia-head

Miсія

Ми знаходимо компетентну і мотивовану іноземну робочу силу для компаній, яким залежить на збільшенні гнучкості, продуктивності та рентабельності, і для яких потенціал працевлаштування виходить за рамки внутрішнього ринку праці.

Цінності

Team power – це бренд з хорошими відгуками не тільки від підприємців. Не знайдеться жодного працівника, який би міг сказати, що ми не виконуємо своїх зобов’язань. Основною цінністю у нашому підході до бізнесу є повага до партнерів і дбання про їх інтереси – так, щоб була користь для всіх сторін.