ziemia-head

Misja

Dostarczamy kompetentną i zmotywowaną zagraniczną siłę roboczą dla firm, którym zależy na zwiększeniu elastyczności, produktywności, oraz zyskowności i których potencjał zatrudnienia wykracza poza krajowy rynek pracy.

Wartości

Team power to marka dobrze oceniana nie tylko przez przedsiębiorców. Nie znajdzie się ani jeden pracownik, który mógłby powiedzieć, że nie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań. Podstawową wartością w naszym podejściu do biznesu jest szacunek dla partnerów i dbanie o ich interesy — tak by korzystały wszystkie strony.