aplikacja-head

Program „TP Workforce”

Program „TP Workforce” umożliwia systemową administrację personalną i kadrową zatrudnionych obcokrajowców. Uwzględnia zmieniające się wymogi prawne. W oparciu o automatyzację procesów oraz starannie zaprojektowane funkcjonalności minimalizuje niebezpieczeństwo uchybień formalnych po stronie pracodawcy.

Program „TP Workforce” umożliwia zautomatyzowaną administrację, oraz utrzymanie legalnego zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o algorytmy stworzone na bazie przepisów regulujących pobyt, oraz pracę cudzoziemców na terytorium RP.