Loading

Pracownicy z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy coraz częściej zasilają kadry

Pracownicy z Ukrainy - leasing

Pracownicy z Ukrainy coraz częściej zasilają kadry polskich przedsiębiorstw. Wiele firm zastanawia się, jak zatrudnić obcokrajowca, tak by przyniosło to firmie największe korzyści. Przy zatrudnianiu cudzoziemców warto pomyśleć o leasingu pracowników.

Korzystne rozwiązanie

Zatrudnienie obcokrajowca może przebiegać na różnych zasadach w zależności od potrzeb. W przypadku leasingu pracowników koszty ponoszone przez pracodawcę obniżają się na nawet 30%. Jest to idealne rozwiązanie do krótkookresowych projektów lub gdy pracownicy ze wschodu mają zastąpić kadrę przebywającą obecnie na zwolnieniach.

Jak działa leasing pracowników ze wschodu

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy na zasadzie leasingu jest proste. Wystarczy, że dany pracownik podpisze formalną zgodę na pracę tymczasową w firmie X. Następnie, zgodnie z zasadami określającymi zatrudnienie obcokrajowca, pracodawcy z przesiębiorstw X i Y muszą ustalić szczegóły „najmu” pracownika ze wschodu. Określają zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia oraz czas trwania umowy.

Gdy wszystko uda się dopiąć od strony formalnej, pracownicy z Ukrainy mogą rozpocząć pracę w formie leasingu.