Tagi artykułu

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS

29.02.2024
Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS

Coraz częściej polscy przedsiębiorcy decydują się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy, aby sprostać rosnącym potrzebom rynku pracy. Warto jednak pamiętać, że zatrudnienie obywatela Ukrainy wiąże się z pewnymi obowiązkami, w tym ze zgłoszeniem go do ZUS oraz uregulowaniem spraw związanych z legalizacją pobytu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tym zagadnieniom.

Legalizacja pobytu w Polsce obywatela Ukrainy

Przed rozpoczęciem pracy przez obywatela Ukrainy w Polsce, konieczne jest uregulowanie jego statusu prawnego. Proces ten obejmuje kilka etapów, które warto poznać i właściwie wykonać.
 
Abu załatwić legalizację pobytu w Polsce dla obywatela Ukrainy, pracodawca powinien wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę dla obywatela Ukrainy. Dokument ten jest wydawany przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Aby uzyskać takie zezwolenie, należy spełnić określone wymagania, m.in. wykazać się brakiem możliwości zatrudnienia Polaka na danym stanowisku.
 
Następnie obywatel Ukrainy musi ubiegać się o wizę pracowniczą lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Po uzyskaniu odpowiednich dokumentów, obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce. Należy jednak pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zgłosić go do ZUS oraz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne.
 

Zgłoszenie do ZUS i opłacanie składek

 
Zgłoszenie obywatela Ukrainy do ZUS ma miejsce na takich samych zasadach jak zgłoszenie polskiego pracownika. Pracodawca musi zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy. W tym celu należy wypełnić formularz ZUS ZUA oraz przesłać go do właściwego oddziału ZUS.
 
Składki na ubezpieczenie społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Wysokość składek zależy od podstawy wymiaru, która wynika z umowy o pracę zawartej z pracownikiem. Pracodawca ma obowiązek opłacać składki na bieżąco, a także sporządzać i przekazywać do ZUS deklaracje rozliczeniowe.
 
Warto również pamiętać, że obywatel Ukrainy zatrudniony w Polsce ma takie same prawa i obowiązki jak polski pracownik. Oznacza to, że może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, otrzymywać świadczenia chorobowe czy rodzicielskie oraz być objęty systemem emerytalnym.

SHARE THIS ARTICLE: FB | iN

Znamy się na rzeczy

 • 29.03.2024

  Jak zapewnić pracownikowi z zagranicy kartę pobytu w Polsce?

  Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zatrudnić pracownika z zagranicy i zapewnić mu legalny pobyt w Polsce? W obecnych czasach coraz więcej firm decyduje się na takie rozwiązanie, aby zdobyć wykwalifikowanych specjalistów. Kluczowym elementem tego procesu jest uzyskanie dla pracownika karty pobytu. Z dzisiejszego wpisu na naszym blogu dowiesz się, jak krok po kroku przejść przez całą procedurę i ułatwić swojemu pracownikowi legalne zamieszkanie oraz pracę na terenie naszego kraju.

 • 29.02.2024

  Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS

  Coraz częściej polscy przedsiębiorcy decydują się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy, aby sprostać rosnącym potrzebom rynku pracy. Warto jednak pamiętać, że zatrudnienie obywatela Ukrainy wiąże się z pewnymi obowiązkami, w tym ze zgłoszeniem go do ZUS oraz uregulowaniem spraw związanych z legalizacją pobytu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tym zagadnieniom.

 • 16.01.2024

  Podstawowe warunki legalizacji pobytu cudzoziemca

  Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce to proces, który pozwala osobom spoza Unii Europejskiej na legalne przebywanie na terytorium naszego kraju. W niniejszym artykule omówimy podstawowe warunki oraz rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy, które umożliwiają legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.

ZACZNIJMY DZIAŁAĆ

Napisz, jakiego wsparcia szuka Twoja firma.

 

Adres

Teampower Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 517 C/6,
62-064 Plewiska, k.Poznania
+48 572 942 063

Szukasz zespołu pracowników, na których możesz polegać?