Legalizacja

W dzisiejszych czasach rosnącej globalizacji coraz więcej firm decyduje się na zatrudnianie pracowników z różnych stron świata. Legalizacja pracy oraz legalizacja pobytu obcokrajowców może jednak stanowić wyzwanie, zarówno dla pracodawców, jak i samych kandydatów. Właśnie dlatego istnieje zapotrzebowanie na wyspecjalizowane usługi takie, jak oferowane przez Teampower - ekspertów w dziedzinie rekrutacji, zatrudnienia i legalizacji pracy i pobytu obywateli innych krajów.

Legalizacja pracy i pobytu obcokrajowców - doświadczenie i indywidualne podejście kluczem do sukcesu

Teampower to sprawdzone od wielu lat rozwiązania w zakresie rekrutacji, zatrudniania i legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców.

Zrekrutowaliśmy i zalegalizowaliśmy pracę i pobyt blisko 15 000 obcokrajowcom. Mamy wiedzę i narzędzia, żeby szybko i skutecznie zalegalizować pracę i pobyt Państwa kandydatów.

Każdy obcokrajowiec ma inną historię pracy i pobytu. Dlatego do każdej osoby podchodzimy indywidualnie. Ze względu na zawiłość i skomplikowanie prawodawstwa dotyczącego zatrudniania obcokrajowców każdorazowo przeprowadzamy, za zgodą pracodawcy i kandydata, audyt dokumentacji na podstawie, której ma zostać przeprowadzony proces legalizacji.

 

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce jest procesem, który pozwala obywatelom państw trzecich legalnie przebywać i korzystać z prawa do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura ta obejmuje złożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie wojewódzkim, uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub długoterminowy rezydenta UE. Proces legalizacji pobytu jest niezbędny dla osób spoza Unii Europejskiej, które chcą zamieszkać i pracować w Polsce.

 

Legalizacja pracy dla cudzoziemców

Legalizacja pracy dla cudzoziemców w Polsce obejmuje kilka etapów, które mają na celu zapewnienie legalnego zatrudnienia i ochrony praw pracowniczych. Proces ten zaczyna się od znalezienia odpowiedniego pracodawcy, który jest skłonny zatrudnić cudzoziemca oraz uzyskania zezwolenia na pracę.

W przypadku obywateli państw trzecich, takich jak Ukraina, konieczne jest posiadanie zezwolenia na pobyt i pracę wydanego przez wojewodę. Ważne jest również podpisanie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej regulującej warunki zatrudnienia oraz posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Legalizacja pobytu w Polsce obywatela Ukrainy

W ostatnich latach Polska stała się popularnym miejscem migracji dla obywateli Ukrainy, którzy szukają lepszych warunków życia i możliwości zawodowych. Aby uzyskać legalizację pobytu w Polsce obywatela Ukrainy, konieczne jest dopełnienie odpowiednich formalności. Obywatele Ukrainy muszą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. Procedura ta może być nieco skomplikowana, ale przy właściwym przygotowaniu można ją pomyślnie przejść. Z tego powodu warto korzystać z usług Teampower, będzie to bowiem gwarancja, że wszelkie formalności zostaną dopełnione.

Pierwszym krokiem jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak paszport, zatrudnienie, potwierdzenie miejsca zameldowania czy ubezpieczenia zdrowotnego. Obywatel Ukrainy musi również udowodnić, że ma środki finansowe na utrzymanie się w Polsce oraz opłacenie ewentualnych kosztów powrotu do kraju pochodzenia. Po przygotowaniu wszystkich dokumentów można złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w odpowiednim urzędzie wojewódzkim.

 

Praca dla Ukraińców

Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków pracy dla obywateli Ukrainy, którzy chcą znaleźć zatrudnienie. Polskie firmy coraz częściej angażują obywateli Ukrainy do pracy, zwłaszcza w sektorach budownictwa, transportu i rolnictwa. Popularna jest także praca na produkcji. Praca dla Ukraińców to dla nich szansa na poprawę jakości swojego życia, zaś dla pracodawców to okazja do znalezienia dobrych pracowników, a tym samym zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Dla ukraińskich pracowników przepisy umożliwiają legalne zatrudnienie w Polsce pod warunkiem posiadania ważnego zezwolenia na pracę.

Aby uzyskać zezwolenie na pracę obywatele Ukrainy muszą najpierw znaleźć pracodawcę w Polsce, który wyrazi chęć ich zatrudnienia. Następnie pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, ukraiński pracownik może rozpocząć prace w Polsce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

 

Procedury legalizacji pobytu i pracy

Proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce rozpoczyna się od zgłoszenia się do urzędu wojewódzkiego lub odpowiedniej instytucji zajmującej się sprawami migracyjnymi. W przypadku obywateli Unii Europejskiej konieczne jest uzyskanie numeru PESEL oraz zarejestrowanie pobytu na czas powyżej 3 miesięcy. Dla osób spoza UE konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy lub tymczasowy. Następnie, cudzoziemiec musi ubiegać się o zezwolenie na pracę, które wystawiane jest przez wojewodę.

 

Rodzaje zezwoleń na pobyt i pracę

Wyznacznikami dla rodzaju zezwolenia na pobyt i pracę są przede wszystkim cel przyjazdu i pochodzenie obywatelstwa cudzoziemca. Osoby spoza Unii Europejskiej muszą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, które może być przyznane na okres do 3 lat, z możliwością przedłużenia. Zezwolenie na pobyt i pracę jest kolejnym dokumentem, który umożliwia legalną pracę w Polsce. Wśród rodzajów zezwoleń na pobyt i pracę dla obcokrajowców można wymienić między innymi zezwolenie jednolite, zezwolenie na pracę sezonową czy oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

 

Wsparcie dla cudzoziemców

W celu ułatwienia procesu legalizacji pobytu i pracy, obcokrajowcy mogą skorzystać z różnych form wsparcia. Instytucje takie jak urzędy wojewódzkie, centra informacji dla cudzoziemców czy organizacje pozarządowe oferują pomoc w postaci porad prawnych, tłumaczeń oraz wsparcia w znalezieniu pracy czy edukacji. Ponadto istnieją liczne programy integracyjne, które mają na celu ułatwienie adaptacji obcokrajowców do życia w Polsce oraz dostosowanie się do otoczenia kulturowego.

 

Korzyści z legalizacji pobytu i pracy

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców przynosi korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla polskiego rynku pracy. Dla obcokrajowców legalny pobyt i praca to przede wszystkim możliwość stabilizacji życiowej, korzystania z systemu opieki zdrowotnej oraz edukacji. Dla Polski natomiast imigranci zaspokajają rosnące potrzeby rynku pracy, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.

 

Wyzwania związane z legalizacją pobytu i pracy

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Biurokracja oraz skomplikowane procedury mogą stanowić barierę dla obcokrajowców w procesie uzyskania zezwoleń. Z tego powodu nieocenioną pomocą są usługi naszej firmy, ponieważ dzięki nim obcokrajowcy mają pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione szybko i w każdej chwili będzie można uzyskać profesjonalną pomoc.

Proces legalizacji:

01
Audyt przedstawionej dokumentacji umożliwiającej legalizację pracy i pobytu
02
Przygotowanie dokumentacji do złożenia w Urzędzie
03
Monitorowanie stanu złożonej sprawy w Urzędzie
04
Po wydaniu decyzji przez Urząd monitorowanie procesu zatrudnienia obcokrajowca
05
Stały kontakt z Urzędem ws. zmian dot. zatrudnienia pracownika
06
Składanie dokumentów na przedłużenie pracy i pobytu

Wybierając legalizację z Teampower zyskujecie Państwo
wysoką jakość i pewność legalności zatrudnienia.

Jesteśmy firmą godną zaufania. Z nami znajdziesz swoje miejsce do życia w Polsce z dobrą i uczciwą pracą.

ZACZNIJMY DZIAŁAĆ

Napisz, jakiego wsparcia szuka Twoja firma.

 

Adres

Teampower Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 517 C/6,
62-064 Plewiska, k.Poznania
+48 572 942 063

Szukasz zespołu pracowników, na których możesz polegać?