Zezwolenia na pobyt i na pracę

W erze globalizacji coraz więcej firm decyduje się na zatrudnianie pracowników z różnych zakątków świata. W Polsce, gdzie coraz wyraźniej odczuwalny jest deficyt siły roboczej, szczególnie istotną rolę odgrywają pracownicy z krajów Europy Wschodniej oraz Azji. Ich rekrutacja i zatrudnienie nierzadko wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności, takich jak uzyskanie zezwoleń na pracę oraz pobyt. Nasza firma specjalizuje się w outsourcingu dla przedsiębiorstw produkcyjnych i oferuje kompleksową obsługę w tym zakresie, co obejmuje również pomoc w pozyskaniu niezbędnych dokumentów, do których należy m.in. karta pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy oraz zezwolenie na pracę.

 

Kompleksowe wsparcie firm produkcyjnych

Naszą misją jest kompleksowe wsparcie firm produkcyjnych w procesie rekrutacji obcokrajowców, począwszy od prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, aż po koordynację działań związanych z uzyskaniem wymaganych zezwoleń. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w tej kwestii, klientom oferujemy profesjonalne doradztwo i pomoc na każdym etapie współpracy.

 

Zezwolenie na pobyt i pracę dla pracowników z Europy Wschodniej i Azji

W ostatnich latach Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla emigrantów zarobkowych, zwłaszcza z krajów Europy Wschodniej i Azji. Ze względu na niższe bezrobocie oraz korzystne warunki gospodarcze, coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy w naszym kraju. Jednak aby legalnie przebywać oraz podejmować pracę w Polsce, obywatele niebędący obywatelami Unii Europejskiej muszą uzyskać stosowne zezwolenia.

 

Zatrudnianie obcokrajowców - wymagane zezwolenia

Zatrudnienie obywateli spoza Unii Europejskiej, EFTA oraz Szwajcarii wymaga dopełnienia szeregu formalności związanych z procedurami administracyjnymi. Pracownik, który zamierza legalnie pracować i przebywać na terytorium Polski, musi uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i zezwolenia na pracę lub odrębne dokumenty uprawniające do wykonywania pracy oraz pobytu.

Nasza firma wspiera obcokrajowców na każdym etapie związanym z otrzymaniem pracy w Polsce, dlatego też załatwienie wszelkich formalności umożliwiających legalny pobyt i pracę nie stanowi z nami żadnego problemu.

 

Proces uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę

Pierwszym krokiem w procesie legalizacji pracy cudzoziemca jest uzyskanie przez pracodawcę zezwolenia na pracę dla danego cudzoziemca. Istnieje także możliwość uzyskania przez samego cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zwane zezwoleniem jednolitym. W przypadku pracy sezonowej, konieczne będzie uzyskanie odrębnego zezwolenia na pracę sezonową.

Kolejnym warunkiem legalnego zatrudnienia cudzoziemca jest jego legalny pobyt na terytorium Polski. Oznacza to, że cudzoziemiec musi posiadać odpowiednie dokumenty pobytowe, takie jak wiza lub karta pobytu. Ważne jest, aby podstawa pobytu cudzoziemca na terytorium Polski pozwalała mu na wykonywanie pracy – nie może to być na przykład wiza turystyczna lub inny dokument wykluczający podjęcie pracy.

Warunkiem legalności zatrudnienia cudzoziemca jest także wykonywanie przez niego pracy na takich warunkach i stanowisku, jak określone w zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. W przypadku zezwolenia na pracę istnieje jednak możliwość powierzenia cudzoziemcowi pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym. Warunkiem jest jednak powiadomienie o tym w terminie 7 dni, w formie pisemnej wojewody, który wydał zezwolenie na pracę.

 

Znaczenie kompleksowej obsługi w zakresie zezwoleń na pobyt i pracę

Nasza firma, oferując wsparcie w przygotowaniu dokumentów oraz koordynacji działań związanych z uzyskaniem zezwoleń na pobyt i pracę, pozwala przedsiębiorcom skupić się na swojej podstawowej działalności. Współpracując z nami, firmy produkcyjne mają pewność, że proces zatrudnienia obcokrajowców zostanie przeprowadzony sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób korzystny dla wszystkich stron.

Wiedza na temat aktualnych zmian i procedur prawnych pozwala nam efektywnie pomagać firmom w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników zza granicy oraz dbać o to, aby wszelkie formalności zostały dopełnione z należytą starannością. W efekcie, nasi klienci mogą liczyć na szybki i bezproblemowy proces pozyskiwania wykwalifikowanej siły roboczej, która przyczyni się do rozwoju ich przedsiębiorstw.