Tagi artykułu

Zasady udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Polsce

27.11.2023
Zasady udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Polsce

W ostatnich latach Polska stała się atrakcyjnym celem dla wielu cudzoziemców, którzy chcą tutaj mieszkać, studiować czy pracować. Równocześnie, polskie prawo ustanawia konkretne zasady i procedury, które muszą zostać spełnione przez osoby z zagranicy, aby mogły legalnie przebywać i pracować na terenie naszego kraju. W niniejszym artykule omówimy zasady udzielania zezwoleń na pobyt czasowy oraz pracę w Polsce.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy to dokument, który pozwala cudzoziemcom przebywać w Polsce przez określony czas. Może być ono udzielane na różnych podstawach, takich jak praca, nauka, prowadzenie działalności gospodarczej czy sprowadzenie rodziny.

Aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Powinien on zawierać dane osobowe wnioskodawcy, cel pobytu oraz okres, na jaki zezwolenie ma być udzielone. Dodatkowo, konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy.

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu podjęcia pracy, konieczne jest przedstawienie umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie. W przypadku nauki czy prowadzenia działalności gospodarczej, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Warto także wiedzieć, że konieczne jest legitymowanie się cudzoziemca, który składa wniosek na pobyt czasowy, posiadaniem środków na pokrycie kosztów pobytu oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zezwolenie na pracę

Osoby spoza Unii Europejskiej, które chcą pracować w Polsce, muszą zadbać o legalizację pracy. Wydawane jest ono przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę jest ściśle powiązana z procedurą uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy.

W celu uzyskania zezwolenia na pracę, pracodawca musi wystąpić do urzędu wojewódzkiego z wnioskiem o wydanie tego dokumentu. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące pracodawcy, stanowiska, na które ma być zatrudniony cudzoziemiec oraz okres, na jaki ma być udzielone zezwolenie. Ponadto, konieczne jest przedstawienie kopii umowy o pracę oraz innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do uzyskania zezwolenia na pracę.

SHARE THIS ARTICLE: FB | iN

Znamy się na rzeczy

 • 29.03.2024

  Jak zapewnić pracownikowi z zagranicy kartę pobytu w Polsce?

  Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zatrudnić pracownika z zagranicy i zapewnić mu legalny pobyt w Polsce? W obecnych czasach coraz więcej firm decyduje się na takie rozwiązanie, aby zdobyć wykwalifikowanych specjalistów. Kluczowym elementem tego procesu jest uzyskanie dla pracownika karty pobytu. Z dzisiejszego wpisu na naszym blogu dowiesz się, jak krok po kroku przejść przez całą procedurę i ułatwić swojemu pracownikowi legalne zamieszkanie oraz pracę na terenie naszego kraju.

 • 29.02.2024

  Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS

  Coraz częściej polscy przedsiębiorcy decydują się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy, aby sprostać rosnącym potrzebom rynku pracy. Warto jednak pamiętać, że zatrudnienie obywatela Ukrainy wiąże się z pewnymi obowiązkami, w tym ze zgłoszeniem go do ZUS oraz uregulowaniem spraw związanych z legalizacją pobytu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tym zagadnieniom.

 • 16.01.2024

  Podstawowe warunki legalizacji pobytu cudzoziemca

  Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce to proces, który pozwala osobom spoza Unii Europejskiej na legalne przebywanie na terytorium naszego kraju. W niniejszym artykule omówimy podstawowe warunki oraz rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy, które umożliwiają legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.

ZACZNIJMY DZIAŁAĆ

Napisz, jakiego wsparcia szuka Twoja firma.

 

Adres

Teampower Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 517 C/6,
62-064 Plewiska, k.Poznania
+48 572 942 063

Szukasz zespołu pracowników, na których możesz polegać?